Disclaimer

Holland Crypto B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Holland Crypto B.V. van de Wet ter  voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme en de Sanctiewet 1977.

Holland Crypto B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming